23.03.2022

Optima Bank карталарын толуктаңыз

ЭЛСОМ электрондук капчыгынан «Оптима Банк» ААКсынын карталарын толуктоо мүмкүн экенин маалымдайбыз.

Картаны кантип толтуруу керек?

  • ЭЛСОМ тиркемесин ачыңыз
    «Услуги» бөлүмүнө өтүңүз
  • Андан кийин «Др. Банки» категориясын тандаңыз
  • Карты Оптима Банк/Расчетный счет Оптима Банк кызматын тандаңыз
  • Карталык/алыш-беришэсебинин реквизиттерин жана сумманы жазыңыз

Даяр! Акча каражаттары дароо которулат!

Толуктоо үчүн комиссия которулган сумманын 1,7 % болот

Комиссиясыз акча каражаттарын KICB карталарына которууга болот

0312 986 000, 0556 986 000

#