KICB банктык карталарынын тейлөөсү үчүн төлөм:

 • ЭЛКАРТ
 • VISA
 • Masterсard
 • ЭЛКАРТ/ UPI

Кайсы кызматтар үчүн төлөм өткөрсө болот?

 • Банктык карталардын жылдык тейлөөсү үчүн төлөө;
 • Банктык карталарын кайра чыгаруу үчүн төлөө;
 • Visa карталарын индивидуалдуу дизайни.

Төлөө үчүн эмне керек?

 • Комиссия төлөнө турган кызматтын аталышы;
 • Кызматтарды төлөөдө өздүк эсеби катары эсептелеген филиалдын/сберкассанын коду (филиалдардын жана сберкассалардын коддорунун тизмеси, кызмат боюнча тарифтер жана лимиттер).
 • Бантын тарифтерине ылайык комиссиянын так суммасы, бардык салыктар комиссиянын суммасына кошулган.

Маанилүү:

 • Үчүнчү жактар тарабынан (банктык эсебинин, банктык картанын же сейф уячасынын ээси болбогон) Банктык кызматтары үчүн ЭЛСОМ аркылуу төлөө жеткиликтүү болбойт жана Банктын бөлүмдөрүндө гана өткөрүлөт;
 • Төлөм  кыргыз сом валютасында өткөрүлөт;
 • Эгер тейлөө үчүн комиссия АКШ доллар валютасында көрсөтүлгөн болсо, СОМ-АКШ доллар конвертациясы операцияны өткөргөн күнүндөгү Банктын нак ачкалайсыз сатуу курсуна ылайык аткарылат;
 • Эгерде төлөө күнү дем ​​алыш  же  майрам күнүнө туш келсе, анда төлөм дем алыш же майрам күндөн кийинки биринчи иш күнүндө жүргүзүлөт;
 • Төлөм өткөргөндөн кийин кассадагы депозиттик адиске комиссиясын төлөмүн ырастаган кабарламаны көрсөтүү зарыл.

МИСАЛЫ: Visa  картасынын индивидуалдуу дизайны үчүн  комиссия 560 сом болот;

КИКБ Банктык кызматтары/ Visa карталарын индивидуалдуу дизайни пунктуна кирүү зарыл

Өздүк эсеп тааласында:Филлиалдын кодун: КИКБ  Операциондук Башкармалыгы (001)

Сумма тааласында: 100сом

Төлөм өткөрүүдө кыйынчылыктарга дуушар болсоңуз ЭЛСОМдун күнү-түнү иштеген Колл-центрине кайрылыңыз

Тел.: +996 (312) 986 000,

Мобилдик: +996 (556) 986 000,

Мегаком абоненттери үчүн: *900;

Viber, WhatsApp: +996 (775) 986 000;

Электрондук почта: info@elsom.kg