22.03.2022

ЭЛСОМ аркылуу аралыктан төлөңүз!

Бубликте ЭЛСОМ аркылуу аралыктан төлөө мүмкүн!
QR-код жана NFC аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү бар!

QR же 5 сандан турган код аркылуу төлөм жүргүзүү:

  • ЭЛСОМ тиркемесинде «Покупка товаров и услуг» («Товарларды жана кызматтарды сатып алуу») деген бөлүктү тандаңыз
  • 5 сандан турган кодду жазыңыз же QR сканерлеңиз
  • Төлөмдү тастыктаңыз!

NFC-төлөм аркылуу төлөм жүргүзүү:

  • Смартфонду тууралоодо (настройки) функцияны жандыруу жетиштүү
  • Белгиленген чектин алкагында POS-терминалга смартфонду жакындатуу менен гана төлөңүз

Эскертүү! Бул опция Android операциялык системасындагы смартфондорго ээ колдонуучулар үчүн жеткиликтүү.

0312 986 000, 0556 986 000

#