19.05.2022

ЭЛСОМ аркылуу аралыктан төлөңүз!

Asian Med Trade дарыкана тармагында бир нече баскыч менен ЭЛСОМ тиркемеси аркылуу төлөм жүргүзүңүз!

ЭЛСОМ аркылуу төлөм жүргүзүү:

  • ЭЛСОМ тиркемесинде «Товарларды жана кызматтарды сатып алуу» деген бөлүктү тандаңыз
  • 5 сандан турган кодду жазыңыз же QR сканерлеңиз
  • Төлөмдү тастыктаңыз!

0312 986 000, 0556 986 000             

#