ЭЛСОМ электрондук капчыкты  төмөнкү ыкамалардын бири менен толуктасаңыз болот:

Банк бөлүмдөрүнөн

KICBнин бөлүмдөрүнүн кеңири тармагында  жана башка өнөктөш банктарда ЭЛСОМду толуктаңыз.

Банктын бөлүмдөрүндө капчыкты толуктоо тартиби

  • Кардар тейлөөчү кассирге нак акчалай каражаттарды берип, электрондук капчыгын номери маалымдайт.
  • Кассир кардардын капчыгын эквиваленттик суммага толуктайт. 

Картадан толуктоо

ЭЛСОМду VISA, Masterсard же ЭЛКАРТ карталарынан толуктаңыз

Төлөм терминалдары аркылуу

ЭЛСОМду KICBнин же башка өнөктөштөрдүн төлөм терминалдары аркылуу толуктаңыз.

Электрондук капчыктар жана интернет банкинг аркылуу

ЭЛСОМ агенттери аркылуу

agents
#