05.04.2022

Россиядан Кыргызстанга ЭЛСОМ электрондук капчыгына дароо акча которуу

Россиядан Кыргызстанга ЭЛСОМ электрондук капчыгына дароо акча которуу.

Акча которуу үчүн ЭЛСОМ электрондук капчыгынын номерин билүү жана «Сбербанк онлайн» тиркемесин жүктөп алуу жетиштүү, акча каражаттары кабыл алуучуга ДАРОО түшөт.

Акчаны рубль түрүндө которууга болот – ЭЛСОМго которгондо дароо сомго

конвертацияланат (Банктын курсу боюнча), андан кийин акча каражаттарын картагакоторуп, KICB каалагандай банкоматынан чыгарып алууга болот.

Акча которууну алуу боюнча күндүзгү чектөө – 150 000 рубль, бул кызмат идентификацияланган колдонуучулар жана ЭЛСОМ агенттери үчүн жеткиликтүү.

Күнү-түнү чалуу борбору: 0312 986 000, 0556 986 000

#