11.08.2022

О!Деньги капчыгын толуктоо

Кымбаттуу достор, жаңы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө билдирүүгө кубанычтабыз:
  • ЭЛСОМду “О!Деньги” аркылуу толуктоо
  • «О!Деньгини”   ЭЛСОМ аркылуу толуктоо

ЭЛСОМду кантип толуктоо керек

  • «Мой О!» тиркемесин ачыңыз;
  • “О!Деньги” бөлүмүнө өтүңүз, «Капчыктар жана банктар» дегенди тандаңыз;
  • KICB ЭЛСОМ жана которуңуз.

«О!Деньгини» кантип толуктоо керек?

  • ЭЛСОМ тиркемесин ачыңыз;
  • «Кызмат көрсөтүүлөр» бөлүмүнө өтүңүз, «Капчыктар» дегенди тандаңыз
  • “О!Деньгини” тандаңыз жана которуңуз. 

Күн-түн колл-борбор:  (312 / 556 / 775 / 706 ) 986 000

#