Накталоо

“Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы” ЖАК бөлүмдөрүнөн нак акчалай алуу

Нак акчалай алуу боюнча тарифтер банктын тарифтерине ылайык аныкталат

«ФИНКА Банк» ЖАК бөлүмдөрүнөн

Нак акчалай алуу боюнча тарифтер банктын тарифтерине ылайык аныкталат

ЭЛСОМ агенттери аркылуу

Нак акчалай алуу үчүн  комиссия нак акчалай алуу суммасынан  1% түзөт.

#