ЭЛСОМ электрондук капчык төмөнкү кызматтарды тартуулайт

Алыстан идентификация

Банктын кеңсесине барбастан алыстан идентификациядан өтүңүз

Капчыкты төлөм терминалдарынан, банктык эсептен, башка электрондук капчыктан жана өнөктөш банктардын филиалдарынан  которуу аркылуу же ЭЛСОМ ыйгарым укуктуу агенттеринен толуктаңыз.

Товарлар жана кызматтар үчүн акыны бир тийүү менен төлөңүз

Кеңири өнөктөштүк тармагы

Карталар менен операциялар

Картаны байлоо, толуктоо, балансты текшерүү, капчыкты толуктоо жана каражаттарды которуу –бардыгы ЭЛСОМ электрондук капчыкта жеткиликтүү

Банктык кызматтар

Эсептөө эсебине которуу, эсепти толуктоо, балансты текшерүү,  насыяны төлөө жана башка банктык операциялар

Акча которуулар

Кыргызстандын ичинде акча  каражаттарды кабыл алыңыз  жана жөнөтүңүз

Кабарлама

Операциялар, акциялар жана жаңылыктар- бардык окуялардан ар дайым кабардар болуп туруңуз!

Акча накталоо

Банктын бөлүмдөрүнүн  кеңири тармагында жана агенттер тармагында акча каражаттарды нак акчалай алыңыз

Кызматтар үчүн төлөө

Комиссия 0%

#