26.01.2023

ЭЛСОМ комиссиясын жокко чыгаруу

Урматтуу кардарлар ,

ЭЛСОМ электрондук капчыгынан башка ЭЛСОМ капчыгына, ошондой эле ЭЛСОМ Финкага акча которуулар үчүн комиссия жокко чыгарылгандыгы жөнүндө маалымдайбыз.

Банктын күнүүнү колл-борбору: (0312/553/774/704)986 000

#