13.04.2022

MOQA кофейнясында контактсыз төлөм жүргүзүү!

QR-код жана NFC аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү бар!

QR же 5 сандан турган код аркылуу төлөм жүргүзүү:

ЭЛСОМ тиркемесинде «Товарларды жана кызматтарды сатып алуу» деген бөлүктү тандаңыз

  • 5 сандан турган кодду жазыңыз же QR сканерлеңиз
  • Төлөмдү тастыктаңыз!

NFC-төлөм аркылуу төлөм жүргүзүү:

  • Смартфонду тууралоодо (настройки) функцияны жандыруу жетиштүү
  • Белгиленген чектин алкагында  POS-терминалга смартфонду жакындатуу менен гана төлөңүз

Эскертүү! Бул опция Android операциялык системасындагы смартфондорго ээ колдонуучулар үчүн жеткиликтүү.

0312 986 000, 0556 986 000             

#