10.03.2022

Кыргызстан боюнча акча каражат которуулар

ЭЛСОМ менен акча каражат которууларын алыңыз жана жөнөтүңүз!

Которууну ишке ашыруу үчүн ЭЛСОМ электрондук капчыктын номерин билүү жетиштүү, которуулар күнү-түнү жеткиликтүү.

Үйдөн чыкпастан Кыргызстан боюнча которууну жөнөтүү болгону 2 сом.

Күнү-түнү чалуу борбору: 0312 986 000, 0556 986 000

#